Đã hoàn thành

Create Powerpoint Style Presentation

Được trao cho:

wroom7

Hello, please check your inbox for details.

$150 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
5.0

9 freelancer đang chào giá trung bình $166 cho công việc này

sgdesignstudio

Please check PM.

$400 USD trong 15 ngày
(152 Nhận xét)
6.6
ukrainarts

Please check my PM!

$250 USD trong 5 ngày
(40 Nhận xét)
6.1
neliobuchadas

Hi! I'm interested on the job! Please check PM!

$200 USD trong 4 ngày
(43 Nhận xét)
6.0
kayoub5

I can do check PM

$60 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
VipTechnology

Please check PM !

$150 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
3.1
gyanvishwa

Hi, i can do your job. Thanks, Gyaneshwar

$100 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.3
aidinformation

Please check PM

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DesingA

Hello! Ready to do the job

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0