Đã Đóng

dodografix

We need to modify a flash AS2 with source code based Flippin page system.

1._ change lay out ot BTN (we will provide it)

2._Add BTNs to the manu.

3._Create a search system.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: manu, flippin, btn, lay source code, lay system, page lay, search friendster lay freecodesource, search create test, word search source code

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) lonate pozzolo, Italy

Mã Dự Án: #1067312

5 freelancer đang chào giá trung bình $459 cho công việc này

Zdrenga

Gladly at your service!

$400 USD trong 0 ngày
(1004 Đánh Giá)
8.8
neliobuchadas

Hi! I'm interested on the job! Please check PM!

$500 USD trong 0 ngày
(46 Đánh Giá)
6.1
FlashResources

Please check your PM!

$250 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
weichun

Hi sir ,please check PMB

$750 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
prositezo

Hello! It is ready to execute your project! Thanks.

$395 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0