Đang Thực Hiện

Dropdown Menus

Design and create dropdowns for catgories. These dropdowns need to have multiple extensions and have a scroll feature so that the user can scroll down a long list.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: catgories, multiple dropdown, scroll menus, dropdown list, dropdown list flash, design dropdown, flash feature scroll, flash dropdown list, need design menus, scroll list flash, list scroll flash, user log check list, template monster menus dropdown, user contributed event list

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Nassau, United Kingdom

Mã Dự Án: #1654460

Đã trao cho:

jsddesign

Ready to start. Thank you!

$200 USD trong 7 ngày
(136 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

Zdrenga

Gladly at your service!

$250 USD trong 0 ngày
(1003 Đánh Giá)
8.8
SolomonM

Hi, I am a professional Flash developer located in California. I have experience creating drop down menus. I can design and create them for you. Thanks, Solomon

$150 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5