Đang Thực Hiện

Edit links in swf file.

My website has a flash animation. There are 5 links in it which need modifying. I do not know how to modify the swf file.

This is a 5 minute job.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: edit links swf file, edit links swf, job edit, edit job, flash minute animation, modify links flash swf, modify animation, swf edit, edit flash swf file, animation flash modify, need minute flash animation, need modify swf file, swf file edit, edit animation flash, swf website, swf file swf file, swf animation, modify file swf, minute animation flash, edit xml file swf, edit swf file flash, edit swf file, swf website, swf file, file animation

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Claremont, Australia

Mã Dự Án: #1030741

Đã trao cho:

him76

hi, pls check pm.

$30 AUD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
2.8

10 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

jkaushal21

Please check Inbox

$30 AUD trong 0 ngày
(349 Đánh Giá)
7.5
SniperA51

5 min let's start

$30 AUD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
5.9
dasilva1

please check pm thanks

$30 AUD trong 0 ngày
(74 Đánh Giá)
5.4
bisaria

Hi See PMB Thanxs Shweta e-marketing Pollux Technosoft

$30 AUD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
4.9
nomania

Doing it right now, Please see PM for my work. Thanks.

$30 AUD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
3.9
SOHAILAHMAD786

this is really less then 5 minutes job. lest complete it.

$30 AUD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0
coder9

Hi, Please check PMB for more details, thanks!

$30 AUD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vyasjibhl

please check your pm

$50 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
avertist

Ready to start.

$30 AUD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0