Đã Hủy

Fix my Flash swf

I have a flash "game" that isn't working, there's and errore in the action script i think. I need a flash expert to look at it and fix it within 15 min. I think it's a simple fix.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: my fix, simple fix, flash action game, flash fix, min script, fix need, game swf, swf flash, flash script action, flash game expert, swf game simple, fix action script, expert action script, simple swf, action script expert, action game, action flash, simple game script, simple action script flash, flash need game, swf simple, swf fix, game flash script, swf game, script flash game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Citrus Heights, United States

Mã Dự Án: #41186

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

adeelarshad

Hello, Plz check Pm. Thank You

$30 USD trong 0 ngày
(73 Đánh Giá)
6.5