Đã Hủy

fix metronom sound latency

hi

i have a flash metronom, the problem is that its click sound isnt sitting weel, there is a latency, i need a flash expert to solve this.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: flash metronom, sound, fix sound, flash fix, sound expert, latency, sound click, flash sound, fix flash sound problem, fix flash problem, need expert php, need expert microsoft word program, need expert photoshop, need expert php flash consultant, need expert software cracks, need expert delphi programmer years experience, need expert volusion coder, need expert java

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Giv`Atayim, Israel

Mã Dự Án: #1055575

5 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

BittLoader

please check your PM

$50 USD trong 0 ngày
(176 Đánh Giá)
7.1
MuhammadKhan

Hi, Please check my pm. THanks

$30 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
6.4
lrsperanza

Please check the PMB

$33 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6
weichun

Hi , please check PMB ,thanks

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
Rossejbli

Can be done quickly.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0