Đang Thực Hiện

Flash Avatars

HELLO!

I NEED 2 SAMPLE AVATARS (M/F) FOR A CHATTING [url removed, login to view] PROJECT IS ONLY FOR "bsajtt". DON’T PLACE ANY BID IF YOU ARE NOT "bsajtt". I’LL FINALIZE THE PROJECT OF 30 AVATARS (IN THREE BATCHS) LATER.

THANKS,

Kĩ năng: Adobe Flash

Xem nhiều hơn: flash avatars, not flash, chatting, bsajtt, avatars, chatting project, flash sample project, later, flash project sample, avatars flash, husen123, project flash, flash bid, bid flash, flash sample, sample flash project

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) .., Canada

ID dự án: #21365

Được trao cho:

bsajtt

Hi! Me ready:)))))))Are you??????

$30 USD trong 1 ngày
(119 Đánh Giá)
6.7