Đã Trao

Flash Clock

I need a good skill and affordable flash developer to create a simple interactive clock same as this example.

[url removed, login to view]

Graphic of the clock will be provided in .ai or .eps format.

I prefer to use external data (xml or txt) for description of each segment.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: flash clock skill, eps xml, flash developer xml, flash graphic interactive, simple html clock, simple flash clock, clock flash format, xml flash clock, clock flash xml, simple external xml, simple clock, txt xml, eps example, clock flash, graphic clock, flash xml clock, flash external data, external data flash, files html format, example simple flash xml, create eps format, flash eps, flash external txt, flash good graphic, eps flash

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Koh Samui, Thailand

Mã Dự Án: #1062980

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Igo150

As disscused

$50 USD trong 0 ngày
(139 Đánh Giá)
7.2