Đang Thực Hiện

flash design requred

we have a purchaseed template for a flasj web sote, however we only need the mail flash animation to b stripped out and a new flash object created

Kĩ năng: Adobe Flash

Xem nhiều hơn: web design mail, web animation flash, template web flash, b design, animation design web, object design, design object, stripped, flash design animation, object web template, object flash, flash mail, flash animation design, mail design, flash web template, design animation, animation web design, mail design template, animation design, animation flash design

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Surry Hills, Australia

ID dự án: #58324

Được trao cho:

FlashGames2

Ready to start :)

$30 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

gato

Hi, I can do it immediatelly. You will have unlimited revisions. Cheers... Gato

$35 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
6.4
PatrickDev

Hi, I can work on this immediately and make requested changes within a few hours. Please check PMB to discuss further.

$42.5 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.5