Đã hoàn thành

Flash Design

I have 5 slides, I need someone to make them into a flash show...

Each of the 5 slides has an image on the left and text on the right...

As each image slides in from the left, the right side text should then fade in and then that slide slide out to the right to allow for the next one to slide in from the left again...

It needs to be on a loop, each whole slide should stay on the screen for about 15 seconds I think...

Kĩ năng: Adobe Flash

Xem nhiều hơn: make loop, image to slides, fade screen, design slide, flash side image, fade image, flash flash screen, loop flash, flash image slide, fade left side image, design flash screen, slide design, slides design, flash loop text, loop image, flash text slide, flash image fade, fade image flash, slide image show, make image flash, flash text loop, flash loop seconds, fade slide show text, text image slides, slide slide image

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Pevely, United States

ID dự án: #1055873

Được trao cho:

Nahsan

Check PMB Now!!

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

saounmehdi

hi plz check PM, thanks

$30 USD trong 0 ngày
(148 Nhận xét)
7.3
shabanehsan

ready to do this right now..check PM for portfolio..thanks..

$50 USD trong 0 ngày
(100 Nhận xét)
6.1
sinisa

Hello, i am interested.

$35 USD trong 1 ngày
(58 Nhận xét)
5.6
designer2k

Lets begin.

$40 USD trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
4.2
EmnAks

I'm litterly ready to work. Just send the me the pictures sir.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0