Đang Thực Hiện

3 game followup

Follow up work for aamong, 3 more games being done, very good work so far so I will keep using as long as he wants work :)

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: aamong, badgerlikesgames, followup, row game source using, game companies using e107

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Houghton Le Spring, United Kingdom

Mã Dự Án: #1706237

Đã trao cho:

aamong

Let's start.

$45 USD trong 2 ngày
(117 Đánh Giá)
5.9

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

drasnake

Hi sir . I feel an interest about your project. regards

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0