Đã hoàn thành

3 game followup

Follow up work for aamong, 3 more games being done, very good work so far so I will keep using as long as he wants work :)

Kĩ năng: Adobe Flash

Xem nhiều hơn: aamong, badgerlikesgames, FollowUp, snake game coding using front end access end, mobile game developing using j2me netbean, advance snake game source using as20, row game source using, code battleship game programming using structs, implement game war using java, simple card game program using java, card game program using java, game companies using e107

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Houghton Le Spring, United Kingdom

ID dự án: #1706237

Được trao cho:

aamong

Let's start.

$45 USD trong 2 ngày
(117 Đánh Giá)
5.9

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

drasnake

Hi sir . I feel an interest about your project. regards

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0