Đã Hủy

highscore on swf game

There is a flash game (It connects to a server before running (as a certification). I don't want it to connect to the server anymore ) .i want to get highscore.

i will give you information on pm...if you proof and teach me how to make highscore on this game i will pay..

Kĩ năng: Adobe Flash

Xem nhiều hơn: give flash game, swf highscore game, baslan, teach server, server game, server game flash, game server flash, game connect, game swf, teach flash game, running game, swf game, server flash game, pay flash game, make game server, make flash game server, make flash game, game connect flash highscore, connect game highscore, connect flash game highscore, flash game highscore, connect game, highscore flash game, running flash game, flash game server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Samandagı, Turkey

ID dự án: #1657544

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

flashdeveloperau

let's start

$250 USD trong 1 ngày
(71 Nhận xét)
6.1