Đã Hủy

Intregate Spotxchange with JW player and Flowplayer

Hello,

We are looking for a person to be able to intregate the spotxchange pre roll ads on our jw and flow players.

The intregation requires VPAID 2.0

(Help Link) [url removed, login to view]

A flash specialist would be suitable for this post.

Regards

Kĩ năng: Adobe Flash, Thiết kế quảng cáo, Javascript, Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: spotxchange flowplayer, flash vpaid, pre flow, flowplayer spotxchange, spotxchange player integration, spotxchange integration player, spotxchange player, spotxchange, jw player, flowplayer, player integration, able player, player html, actionscript help, flash player html, integration flash html, ads flash player, flash post roll ads, flash html integration, flash actionscript http, player flow, flash ads player, html flash integration, paypal flash integration actionscript, html flowplayer

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) york, United Kingdom

ID dự án: #1038182

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

atomexdesign

I am specialist in flow player and jw player.I can help you sir!....

$200 USD trong 6 ngày
(8 Nhận xét)
2.4