Đang Thực Hiện

Need 6 animations

Need 6 animations of instructions on how to set up an adapter for a specific device.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: up device, animations, dmerel, flash pinky, adapter, animations flash, pinky flash, flash need, pinky animations

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #33197

Đã trao cho:

pinky

I am ready:)

$300 USD trong 10 ngày
(410 Đánh Giá)
7.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $280 cho công việc này

bsajtt

Catch me:)

$250 USD trong 12 ngày
(119 Đánh Giá)
6.7
pabloferre

We can do it, check our site to see our quality, [url removed, login to view] , thanks. PF

$270 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
4.5
itpdesign

Please send more about instructions. Thank you.

$300 USD trong 10 ngày
(16 Đánh Giá)
4.2