Đã Hủy

Need Flash expert

Need flash expert in fixing some point in template, adding a few links, changing texts and also adding mail script.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: flash expert, expert , expert c, c# expert, primus, need fixing, mail expert, need mail, script expert, flash mail, flash links, need script template, need template, flash point, script fixing, expert script, expert links, template script flash, changing flash, script mail flash, primus flash, flash template script, need mail script, need adding, need flash expert

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Novomoskovsk, Ukraine

Mã Dự Án: #40208

5 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

vamapaull

consider it done! 100$ or less is good for me :D

$100 USD trong 1 ngày
(218 Đánh Giá)
7.6
Soumyashahi

Hello Sir, We would like to do this work for you. Please Give us a chance. Thanks Regards Kusum

$100 USD trong 2 ngày
(16 Đánh Giá)
6.1
intech

can be done.

$150 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
3.9
artnick

CHECK MY PORTFOLIO

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
extremedesigners

No problem in doing so.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0