Đã Hủy

Need a similar Flash module

Need a similar Flash module as this one. You may use sophie3d to copy the 3D generation module.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: 3D module, php flash page, need similar, similar flash, jacobroger85, flash php module, copy page flash, flash index page, flash module, xml flash site need cms, use module flash joomla, free portfolio module flash, php flash generation, flash template need read pop, hero guitar flash similar, flash animator need, flash player need megavideo, copy flash page, flash similar program, learning module flash, flash web need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Toronto, India

Mã Dự Án: #1661534

6 freelancer đang chào giá trung bình $633 cho công việc này

tarekahmed

I did many projects like this and more complex please check PM

$600 USD trong 2 ngày
(221 Đánh Giá)
7.6
flash2you

Hello, please check your PM

$750 USD trong 7 ngày
(174 Đánh Giá)
7.5
flashdeveloperau

let's start

$600 USD trong 7 ngày
(71 Đánh Giá)
6.1
rahulbisht28

Dear sir, I can do this job perfectly. thanks

$500 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
HarvinderS

Hi sir, I can do this job perfectly.

$600 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
innovativeteam

Hi, I can do this job. I have a 10 years of experience in this field. Thanks!

$750 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0