Đang Thực Hiện

OGG Audio Plugin For Flowplayer

Need an OGG audio plugin for Flowplayer ([url removed, login to view]).

The Flowplayer should be able to play OGG files through HTTP (similar to the mp3 plugin: [url removed, login to view]).

Feel free to use the officially supported ogg as3 libraries ([url removed, login to view]:Libraries)

Kĩ năng: Adobe Flash

Xem nhiều hơn: flowplayer ogg, flowplayer ogg audio, ogg as3, ogg files flowplayer, ogg flowplayer, as3 play ogg, streaming audio, plugin adobe, flowplayer, audio to files, audio streaming, alchemy, as3 play ogg audio, adobe flash audio, php alchemy, html play mp3, http streaming adobe, alchemy php, http streaming flowplayer, html as3, as3 html, adobe plugins, php mp3 ogg, free mp3, ogg mp3

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brooklyn, United States

ID dự án: #1020940

Được trao cho:

subhadasdas

I DOIT I DOIT I DOIT I DOIT

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0