Đã hoàn thành

AR project for Jonathan

Được trao cho:

JonathanPL

Here is my bid.

$1000 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $1100 cho công việc này

krishdts

Please check PMB for details.

$1200 USD trong 30 ngày
(8 Nhận xét)
6.2