Require Animator for Kids rhymes /songs animation 2D

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

For kids rhymes/songs Video 2D animation.

Adobe Flash After Effects Sản xuất hoạt họa Tranh biếm họa & Phim hoạt hình

ID dự án: #37216299

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình₹1217 cho công việc này

InstantCreate

I just saw your project details  I am professional animator. .  I have experience in Animation/Video Production/ Video Services/ After Effects/ Video Editing/2D Animation. for you as per your requirement I have skills Thêm

₹1050 INR trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
4.8
pablodefou

Hello! I just saw your project and I think I can help you. I am a 2D and 3D modeler and designer with more than 10 years of experience. You can see part of my portfolio in my Freelancer profile.

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Pranayd66

hello, My name is pranay dhar. I had saw your project detail about rhymes/songs 2d animation work. But still i need many detail about work related. and which the duration of this project work. I have studio where we do Thêm

₹1500 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0