Đang Thực Hiện

Simple flash project for scottjr

Được trao cho:

scottjr

thank you. i can start rightaway.

$75 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

DBose

i would like to know about your idea so that i can start animating

$75 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0