Đang Thực Hiện

SSH Client For FLEX AIR

- Want SSH Client module/library at Flash Builder 4

- Connect UNIX SSH Server with IP, Port,ID, Password

- Send UNIX Shell Commands

- Receive text string from server

You can provide it with/without source

Kỹ năng: Flex

Xem thêm: flex ssh client, ssh client flex, flex ssh, flex air ssh, air ssh client, air ssh, ssh flex client, flex client ssh, client ssh flex, ssh client air, flex ssh library, ssh flex, string library c, flex ssh shell, ssh air flex, ssh, flex air, shell unix, flash shell, air text, flex client server, ssh server, ssh flex air, client client, server send client

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Seoul, Korea, Republic of

Mã Dự Án: #1030452

4 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

pranesh1977

Hi Please check PMB

$150 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
4.1
smartitsolution

Hi Please check my PM. Thanks

$500 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6
kamils

Hello. Please, check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3
oCoDo

Hi, pls look PMB in attach. regards and waiting for reply.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0