Find Jobs
Hire Freelancers

i need a flutterflow developer to make a calender fully function.

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a FlutterFlow developer who can create a fully functional calendar with basic calendar functionality. The calendar should be able to integrate with other apps/platforms and have a customizable design and layout. This calendar will be part of a larger project, so the developer should be able to seamlessly integrate it into the existing project. The desired deadline for this project is within 1 day, so the developer should have the availability to complete the task quickly and efficiently. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in FlutterFlow - Strong knowledge of calendar functionality - Experience with integrating apps/platforms - Design and layout customization skills If you have the necessary skills and can meet the tight deadline, please reach out to discuss further details.
Mã dự án: 37516955

Về dự án

4 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
4 freelancer chào giá trung bình ₹938 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hello there! My name is Manendra Singh and I am a highly skilled full-stack developer with extensive experience in WordPress, specifically in the area of flutter. I am excited to hear about your project for creating a fully functional calendar with basic calendar functionality. With a commitment to excellence and a knack for problem-solving, I am confident that I can deliver a fantastic product within the stipulated timeframe. My skills include proficiency in FlutterFlow which will be useful for building the required calendar, as well as strong knowledge of calendar functionality which will be needed to make sure the application functions as expected. Additionally, I have experience integrating apps/platforms which will be needed for this task to function smoothly into your existing project. If you are interested in discussing further details regarding this project please don't hesitate to reach out to me directly!
₹600 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I have created App in FlutterFlow and can also make custom codes for the same. If there is any requirement of custom code I can do that also but in your budget.
₹1.050 INR trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Patna, India
0,0
0
Thành viên từ thg 12 6, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.