Đã Đóng

Làm kết nối máy in qua Bluetooth và wifi sau đó in. -- 2

Yêu cầu:

- Scan ra các máy in Bluetooth và wifi

- In ra dữ liệu do server trả về (html)

Cần tìm ng xử lý phần này, ưu tiên ng có kinh nghiệm làm qua phần này r

Dưới đây là link máy in mình sử dụng:

[login to view URL]

---

Request:

- Scan to Bluetooth and wifi printers

- Print the data returned by the server (html)

Need to find someone to handle this part, preference is given to those who have experience in this part

Here is the link of the printer I use:

[login to view URL]

Timeframe is about 1 week

Vietnamese preferred but can also consider English.

Kĩ năng: Flutter, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Quận Nam Từ Liêm, Vietnam

ID dự án: #32481381