Làm kết nối máy in qua Bluetooth và wifi sau đó in. -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Yêu cầu:

- Scan ra các máy in Bluetooth và wifi

- In ra dữ liệu do server trả về (html)

Cần tìm ng xử lý phần này, ưu tiên ng có kinh nghiệm làm qua phần này r

Dưới đây là link máy in mình sử dụng:

[login to view URL]

---

Request:

- Scan to Bluetooth and wifi printers

- Print the data returned by the server (html)

Need to find someone to handle this part, preference is given to those who have experience in this part

Here is the link of the printer I use:

[login to view URL]

Timeframe is about 1 week

Vietnamese preferred but can also consider English.

Flutter Mobile App Development

ID dự án: #32481381

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở