Đã đóng

poster

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $295 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I am looking for volunteers to assist in my Command Center during natural disasters and pandemic situations.

The people that will be volunteering will be your everyday office workers. I want to promote teamwork and being part of something bigger. Almost like a military style recruitment.

In my area we deal with floods, earthquakes, terrorism threats, and mass pandemic situations. I want the reader to feel like they are doing this to be part of something bigger than themselves.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online