Còn mở

I would like to hire a Flyer Designer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹1585 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

We need a designer for designing a flyer that can be distributed to our prospective cients. the content should be short and crisp and visually appealing

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online