Đang Thực Hiện

For qmar0989

Will want to hire Qmar for future work, in data entry/typing etc. I will pay $5 now and $5 after accepting this. I less than 1 hour.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel

Xem thêm: data entry pay hour, data entry pay

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mississauga, Canada

Mã Dự Án: #1744417

Đã trao cho:

qmar0989

Hired by the Employer

$5 CAD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0