Đã đóng

labview database

Dự án này đã được trao cho pauloandromeda với giá £20 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Create a database that stores data and reads it using labview.

Creating a solar tracker in a group but I have to create the database that stores the inputs and i can read it, edit, delete data.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online