Đã Đóng

Recent restaurant bills from Bangalore

5 Recent bills from different restaurants

Having minimum bill amount of ₹300

Individual bills will be paid @ ₹50 each

Photos should clearly depict al 4 corners of the bill.

Kỹ năng: Freelance

Xem thêm: restaurant reviews bangalore, restaurant freelance consultants bangalore, restaurant database bangalore, quality restaurant photos, bangalore restaurant database, resolution restaurant photos, bangalore restaurant data, restaurant data collection bangalore, fast food restaurant photos, trabajar alicante restaurant, photos restaurant interiors

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14385432

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1188 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
manjuramgv

hard working person ... hardwork beats talent when talent doesn't work out

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kranthin

I can complete this task within a day

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0