Đã Đóng

Faxineira Diarista

Limpeza e organização geral de ambiente principalmente residencial, o que não exclui atendimento em empresas.

Kỹ năng: Chăm sóc khách hàng, Freelance, Tự động trong nhà, Bài trí nội thất, Quét dọn nhà

Địa điểm:

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #14916687