Đã Đóng

Freelance developer

Need to build simple RESTful Webservice as base application

Integrate with –

Build tools – Jenkins, Maven

Source Code management – Git

IDE – Eclipse

Dev Framework – Spring MVC etc [Optional]

Code Analysis – SonarQube

Unit / Integration Testing – Junit, Cucumber, Selenium, SOAP UI, Mockito

Performance – JMeter

Deployment – puppet

Dependency management – Nexus

Kĩ năng: Freelance

Xem nhiều hơn: freelance developer jobs, freelance developer meaning, upwork, freelance web developer, freelance developer salary, freelance developer india, freelancer, how to become a freelance developer, need a freelance developer, i need a freelance developer, freelance web developer need business license, freelance java developer need, freelance ios developer need in hcm, need freelance developer, i need a freelance developer to create a software

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #17183772

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹30000 cho công việc này

₹30000 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0