Đã Đóng

Freelance developer

Need to build simple RESTful Webservice as base application

Integrate with –

Build tools – Jenkins, Maven

Source Code management – Git

IDE – Eclipse

Dev Framework – Spring MVC etc [Optional]

Code Analysis – SonarQube

Unit / Integration Testing – Junit, Cucumber, Selenium, SOAP UI, Mockito

Performance – JMeter

Deployment – puppet

Dependency management – Nexus

Kĩ năng: Freelance

Xem nhiều hơn: iphone freelance developer, qbfc freelance developer needed, document management system freelance developer, freelance developer jobs, freelance developer meaning, upwork, freelance web developer, freelance developer salary, freelance developer india, freelancer, how to become a freelance developer, karachi need freelance developer, need dokeos freelance developer, kapow robomaker developer need freelance, i need a freelance developer nothwest england, i need a freelance developer to create a software, need freelance developer, freelance ios developer need in hcm, freelance java developer need, freelance web developer need business license

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #17183772

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹30000 cho công việc này

₹30000 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0