Đóng

i need a freelancer software developer with knowledge of making engineering softwares

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1229 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

make a software which is cpapable of prpparing aproject report on the basis of mandatory input/dat / information provided. the output should be in the form of report having charts tables drawings pictures etc. ie a presentable report

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online