Đã đóng

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã được trao cho sweta2317 với giá $105 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I use wix to build my web site and now need an HTML string that searches a specific list of cities once the submit button has been clicked. Then it will pause as if it need to think and a small delay should happen while on the screen showing a spinning circle. Once completed there will be a specific response either yes the city is approved or no it is not.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online