Đã Đóng

upgrade zencart 1.38a to 1.39h

I need to upgrade my current shopping cart from Zen Cart [url removed, login to view] to Zen cart 1.3.9h. Please only bid if you have experience upgrading zen cart. I have few custom fields on my product table, along with some customizations that need to be kept

Kĩ năng: Freelancer API

Xem nhiều hơn: zencart upgrade, zencart zen, zen cart custom fields product, zen cart upgrade, zen cart custom, cart upgrading, custom product fields magento, upgrading cart, zen cart custom product fields, custom product zen cart, zencart custom product, zen cart custom product, upgrade zen cart zen cart 8a, upgrade zen , shopping cart custom fields, add custom product fields oscommerce, zencart experience, cart customizations, zen cart experience, zen custom, zen cart product custom fields, cart upgrade, zen cart customizations, custom fields zen cart, upgrade zencart

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1068559

1 freelancer đang chào giá trung bình $320 cho công việc này

Magjoom

Let's start please, will handle the custom code ..

$320 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.5