Đã Đóng

I need French Proofreader

Job Description:

I have a small document in French. I need proofread it. Please bid only French person.

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Pháp, Đọc bông, Dịch thuật, Canadian French Translator, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) Fulbari, Bangladesh

ID dự án: #36225751