Đã Đóng

Xây dựng website

Xây dựng một website phức tạp bao gồm các chức năng như tìm kiếm, chat, messaging. Ngoài ra thực hiện những chức năng kết nối tự động, nâng cấp tự động, nhập tự động...

Kĩ năng: Full Stack Development

Xem nhiều hơn: Lập trình di động, Thất Tình (MV Thái Đầy Cảm Động) - Trịnh Đình Quang, Xây dựng trang web, xây dựng, ảnh bất động sản, ứng dụng facebook để marketing doanh nghiệp, website thiết kế đẹp, thiết kế website bất động sản, thiết kế web xây dựng, thiết kế web bất động sản, hướng dẫn thiết kế website, cộng đồng freelancer việt nam, cộng đồng freelancer freelancer việt nam, cộng đồng copywriter, cách thiết kế web đẹp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #15403981