Fundraising for temple construction

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Fundraising for temple construction in India, NGO is registered in Rajasthan, Need a consultant who can help to raise fund via crowdfunding

Gây quỹ Crowdfunding Quảng bá truyền thông

ID dự án: #37244016

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₹7000 cho công việc này

PietroReccia

Hi, I am an experienced consultant in corporate finance, start-up consulting and financial modelling. I have a proven track record of successful fundraising cases for startups. I am confident that I can respond to y Thêm

₹7000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0