Đã Đóng

What fund for compny

Need fund for new project planning please hlp me i want to estublish my business please help me

Kĩ năng: Gây quỹ, Khởi nghiệp, Tài chính, Phân tích tài chính, Investment Banking

About the Client:
( 0 nhận xét ) Kolkata, India

ID dự án: #32680033

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2500000 cho công việc này

(18 Nhận xét)
5.4