Đã Trao

Game Company

Hey, i am starting a game company and could use some help.

I need help with the coding,

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: coding company, starting company, help coding game, game design coding, sudoku game java coding, puzzle game simple coding, game need flash, game company

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sweden

Mã Dự Án: #4555641

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

JNetwork

Hired by the Employer

$30 USD trong 60 ngày
(5 Đánh Giá)
4.8