Small Doodle Fit software project

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Small Doodle Fit project: develops a software package that solves a (simplified) “Doodle Fit” game, inspired by the game “Doodle Fit” or “Doodle Fit 2: Around the World.”

Game Consoles Thiết kế trò chơi GameMaker Phát triển game Thiết kế đồ họa

ID dự án: #37492318

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₹1175 cho công việc này

ArtisticPressure

Thank you for considering me for the Small Doodle Fit project! I understand that you are looking for someone to develop a software package that solves a (simplified) “Doodle Fit” game, inspired by the game “Doodle Fit” Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(165 Nhận xét)
5.9
RohanaArts

Excited about the Small Doodle Fit project! I'm ready to develop a software package that tackles the challenges of the 'Doodle Fit' game. Inspired by 'Doodle Fit 2: Around the World,' I'll simplify and create a solutio Thêm

₹1050 INR trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
4.7