Đã Đóng

Game Streaming Server

I need someone to setup a Game streaming server for my Internet cafe. I need to be able to install game on the server and then the clients PCs should be able to run them on their PC.

Kĩ năng: Game Consoles, Thiết kế trò chơi, Gamification

Xem nhiều hơn: i need to design my game, streaming, streaming server, pc game, gamification, Game on, server game streaming, game internet, need design cafe, cafe i, server game, streaming server game, game streaming server, internet streaming, internet cafe design, design pcs, cafe internet, need game server, need streaming, streaming server setup, setup pc, reverse engineer game clients, internet game design, install game internet, install flash admin rights internet explorer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kasaragod, Saudi Arabia

ID dự án: #1664530

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

sagarmoy21

I i can install multi player game on a server

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0