Đã Đóng

Winsock client / server to send large text files

Looking for simple client server example to send large text streams from Server to Client.

Text streams approx 40kb-50kb.

Code in Vb6. Using Winsock.

So example - when I click send on server - client will receive and print stream in text box.

Kĩ năng: Game Consoles, Thiết kế trò chơi, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: vb6 stream, client-server, c++ winsock, game server files, server send client, print design vb6 code, large text box, stream large files, print vb6, code winsock vb6 client server, send receive, simple client, game server client, send files, simple client server game, game client server, game vb6, send text vb6, simple server client, winsock client server

Về Bên Thuê:
( 206 nhận xét ) Kuala Lumpur, Malaysia

ID dự án: #3492182

7 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

mhmhz

See private message.

$68 USD trong 2 ngày
(108 Nhận xét)
6.4
Schura

See private message.

$42.5 USD trong 2 ngày
(56 Nhận xét)
5.3
whiteshadow

See private message.

$63.75 USD trong 2 ngày
(20 Nhận xét)
5.2
dhinojasl

See private message.

$127.5 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
nguyenvanduong

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
0.4
kellyc7c

See private message.

$11.05 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
purplegrape

See private message.

$22.95 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0