Đã Hủy

artist game 2d

• Draw good hands , passionate game

• Think creatively designed.

• Proficient in the software Flash , Photoshop ...

• Character design , item , good game platform .

• The ability to have a good game graphics .

• The ability to have animations , storyboad , good video layout .

• Ability to lecture on the idea for the game .

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi

Xem nhiều hơn: video game graphics design software, video game design software, good graphics artist, game design software, game artist 2d, 2d artist game, game artist platform design, mobile game artist needed, game artist needed, casual game artist romania, flash game artist needed, mobile game artist, pixel mobile game artist, mobile game artist pakistan, game artist wanted

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10527434

1 freelancer đang chào giá trung bình $1250 cho công việc này

yurkorymar

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0