Đã Đóng

Build a WAX blockchain NFT game

Job Description:

Hi,

We want to build a simple wax blockchain game (click to earn)

Just like Farmers World.

you must have experience with WAX blockchain & alcor exchange.

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi, React.js, Blockchain, Full Stack Development, Non-fungible Tokens (NFT)

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Junagadh, India

ID dự án: #35877425