Đã Đóng

Game Designer

2 freelancer đang chào giá trung bình €22 cho công việc này

Sarfrazzzz

I am unity developer having experience of 3 year interested in your project reply me so we can talk further

€14 EUR trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
2.4
Yuvraj449

i have 5year + experience in UNITY 3d/Unity 2d. plz give me chance when my work impress you then give money ok. reply for discuss......

€29 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0