Làm game up facebook

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tôi muốn thuê làm một game nhỏ gọn có cổng nạp up lên được facebook

Thiết kế trò chơi Game Consoles Phát triển game 2D Game Art Game Testing

ID dự án: #31671726

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$583 cho công việc này

dangnguyen113

Hi anh, Gửi thêm em thông tin về game nhé. Giá cả có thể thương lượng lại, vì hiện tại chưa biết độ khó và phức tạp game bên mình như thế nào.

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
NEHABHAT92

Hi, i can create Làm game up facebook I am an experienced Android and ios developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business needs. Please share Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.7
gregtechnola9

Hello, Greetings for the day!!! I have gone through your requirement and understood every aspect of them. I can help you fulfill your requirements with my flawless work. I have more than 4 years of experience, with Thêm

$750 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0