Đã Đóng

Làm Game bằng Phaser

Job Description:

Mình đang cần làm game về Typing (luyện đánh máy) dành cho học sinh Tiểu học.

Đây là 1 vidu: [login to view URL]

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Long An, Vietnam

ID dự án: #32065415

3 freelancer chào giá trung bình$207 cho công việc này

azraazeen9

Hi There , I am much interested to start work on your project " graphic " which you posted recently. I have lots of experience in designing and i am sure i can do your project with 100% job satisfaction. I have great Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DuyTran94

I can complete your project in the shortest amount of time and with the best quality and much better quality than the website you submitted

$220 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhbach

liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0