Đã Đóng

Làm Game bằng Phaser

Mình đang cần làm game về Typing (luyện đánh máy) dành cho học sinh Tiểu học.

Đây là 1 vidu: [login to view URL]

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi

Xem nhiều hơn: https www blogger com blogin g blogspoturl http www successdowns blogspot com br &bpli 1, https www blogger com blogin g blogspoturl http www successdowns blogspot com br bpli 1, https www freelancer com bd jobs 1, https www freelancer com buyers create php t w&utm_expid 294858 132 z7snvpltqvsvv4nkszfsdg 1&ttref postproject_feedback&utm_refe, https www freelancer com contest browse 1, https www freelancer com freelancers india editing 1, https www freelancer com post project t m&utm_expid 294858 363 r0pbjswtsuawpmqihxi6da 2&utm_referrer https 3a 2f 2fwww freelance, https www freelancer com projects copywriting undefined payments deposit php milestone_amount 38900 &amount 40867 &currency 1&, https www freelancer com projects copywriting undefined payments deposit php milestoneamount 38900 amount 40867 currency 1, https www freelancer com projects freeegraphic design residences club t k&utm_expid 294858 3272 fzajz67sywx7xgr7lfixq 1&action, https www freelancer com t j&utm_expid 294858 204 wfao9u5iqv2fdgphzhxv4g 1, https www freelancer com t jutmexpid 294858 204 wfao9u5iqv2fdgphzhxv4g 1, 1 https www freelancer com, https www blogger com blogin g blogspoturl http livecricketsscores blogspot com br m 3d1&bpli 1, https www freelancer com buyers project upgrades php id 7169703&reg 1&ref ppp, https www freelancer com hire online data entry t e&utmexpid 294858 381 lbd4 isbtpojj5r5owuh0g 1&gclid ckb gpj0 ckcfu4faaodhe4k, https www freelancer com job search sell facebook accounts 1 read more at http bhinno com archives 11190, https www freelancer com job search shopping cart alipay 1, https://www.freelancer.com/jobs/copy-typing/1/, https www wyzant com student dashboard

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Long An, Vietnam

ID dự án: #32065415

3 freelancer chào giá trung bình$207 cho công việc này

azraazeen9

Hi There , I am much interested to start work on your project " graphic " which you posted recently. I have lots of experience in designing and i am sure i can do your project with 100% job satisfaction. I have great Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DuyTran94

I can complete your project in the shortest amount of time and with the best quality and much better quality than the website you submitted

$220 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhbach

liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0