Đã Đóng

Online Game

Looking for someone to develop an embeddable, online puzzle game

It will require:

-Timer

-Multiple choice answers

-Basic scoring system

-Scoreboard

-Randomized answer generator

Please register your interest for further details and a full specification sheet.

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi

Xem nhiều hơn: require design online, multiple choice game, looking for someone to develop a game, scoreboard , randomized, online game, online design game, multiple game, game basic, sheet online, puzzle generator, online multiple choice, scoreboard design, design game scoreboard, register online, specification generator, scoreboard system online, online multiple choice system, design multiple choice, online generator, scoring system, multiple choice puzzle, online game design system, flash multiple choice multiple answer quiz, basic game design

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Sheffield, United Kingdom

ID dự án: #1648178

4 freelancer đang chào giá trung bình $450 cho công việc này

anamul

Please check PM for sample.

$350 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.7
hamzaqureshi

I can do that, please check PM.

$300 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vijarp

Hello,Pls check PM

$400 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aoiteam

Hi, Please check pmb for more details. Thank you

$750 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
0.0