thiết kế app game hoạc mua souce có sẵn

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

mình muốn thiết kế 1 app game như sunwin hoạc tương tự, bạn nào có hứng thú với dự án, chúng ta có thể trao đổi rõ hơn về dự án

Thiết kế trò chơi Phát triển game Video Game Coaching Game UI Mobile App Development

ID dự án: #32359160

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$2450 cho công việc này

nachitayadav8

Hi, i will do thiết kế app game hoạc mua souce có sẵn I am an experienced Android and ios developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business ne Thêm

$2600 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.3
denshandiuk

Hi, Nice to meet you. I am a game developer and designer who have good experience working with unity 3D and C#. And also I can do 3d modeling and animations, I have developed several NFT games include FPS shooting game Thêm

$2600 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dmitryeremenko

Hi, there. How are you? I ama Proficient in making attractive Game & AR & VR apps using Unity and Unreal game engine. Having more than 5 years of experiences in creating mobile and pc based apps. Created lots of AR app Thêm

$2600 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0