Thiết kế game

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Mình cần tìm 1 bạn Game UI/UX Designer có style thiết kế như hình đính kèm

Thiết kế trò chơi Thiết kế trang web

ID dự án: #31517470

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

kkirandeep582

hello , I’m a professional "Game UI/UX Designer" with more than 3 years working experience. I have made similar work of Game design I have attached the link of my portfolio that will be help you get a clear idea of my Thêm

$13 USD / giờ
(35 Nhận xét)
5.4